نمایندگی هاست ویندوز ایران

پلن یک نمایندگی ویندوز2 گیگ فضای هاست
20 گیگ ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

پلن دو نمایندگی ویندوز5 گیگ فضای هاست
50 گیگ ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

پلن سه نمایندگی ویندوز10 گیگ فضای هاست
100 گیگ ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

پلن چهار نمایندگی ویندوز20 گیگ فضای هاست
200 گیگ ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

پلن پنج نمایندگی ویندوز50 گیگ فضای هاست
500 گیگ ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution

kiahost.com