هاست بک آپ

یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید

پلن یک5 گیگ فضای هاست
100 گیگ ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

پلن دو10 گیگ فضای هاست
200 گیگ ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

پلن سه20 گیگ فضای هاست
نامحدود ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

پلن چهار50 گیگ فضای هاست
نامحدود ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

پلن پنج100 گیگ فضای هاست
نامحدود ترافیک ماهیانه
سایر امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution

kiahost.com