هاست ویندوز ایران کیاهاست

یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید

هاست ویندوز ایران - پلن یک


50 مگ فضا
1 گیگ ترافیک

هاست ویندوز ایران - پلن دو


200 مگ فضا
2 گیگ ترافیک

هاست ویندوز ایران - پلن سه


300 مگ فضا
3 گیگ ترافیک

هاست ویندوز ایران - پلن چهار


500 مگ فضا
5 گیگ ترافیک

هاست ویندوز ایران - پلن پنج


1 گیگ فضا
10 گیگ ترافیک

هاست ویندوز ایران - پلن شش


2 گیگ فضا
20 گیگ ترافیک

هاست ویندوز ایران - پلن هفت


4 گیگ فضا
40 گیگ ترافیک

هاست ویندوز ایران - پلن هشت


8 گیگ فضا
80 گیگ ترافیک

هاست ویندوز ایران - پلن نهم


فضای نامحدود
ترافیک نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution

kiahost.com