سرور مجازی ایران کیاهاست

یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید

پلن یکیک هسته پردازنده
128 مگ رم
5 گیگ فضا
200 گیگ ترافیک

پلن دومیک هسته پردازنده
128 مگ رم
10 گیگ فضا
500 گیگ ترافیک

پلن سومیک هسته پردازنده
256 مگ رم
20 گیگ فضا
500 گیگ ترافیک

پلن چهارمیک هسته پردازنده
512 مگ رم
40 گیگ فضا
یک ترابایت ترافیک

پلن پنجمیک هسته پردازنده
1 گیگ رم
60 گیگ فضا
یک ترابایت ترافیک

پلن ششمیک هسته پردازنده
2 گیگ رم
80 گیگ فضا
یک ترابایت ترافیک

پلن هفتمدو هسته پردازنده
4 گیگ رم
120 گیگ فضا
دو ترابایت ترافیک

پلن هشتمدو هسته پردازنده
6 گیگ رم
150 گیگ فضا
دو ترابایت ترافیک

پلن نهمدو هسته پردازنده
8 گیگ رم
300 گیگ فضا
دو ترابایت ترافیک

پلن ویژه - 15یک هسته پردازنده
100 گیگ هارد
16 گیگ رم
یک ترابایت ترافیک ماهیانه

Powered by WHMCompleteSolution

kiahost.com