هاست دانلود ایران کیاهاست

یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید

هاست دانلود | پلان یک

5000 مگ فضای وب
50 گیگ ترافیک

هاست دانلود | پلان دوم

10000 مگ فضای وب
100 گیگ ترافیک ماهیانه

هاست دانلود | پلان سوم

20000 مگ فضای وب
200 گیگ ترافیک ماهیانه

هاست دانلود | پلان چهارم

100000 مگ فضای وب
1000 گیگ ترافیک ماهیانه

هاست دانلود | پلان پنجم

200000 مگ فضای وب
2000 گیگ ترافیک ماهیانه

هاست دانلود | پلان ششم

300000 مگ فضای وب
3000 گیگ ترافیک ماهیانه

هاست دانلود | پلان هفتم

500000 مگ فضای وب
5000 گیگ ترافیک ماهیانه

هاست دانلود | پلان هشتم

800000 مگ فضای وب
8000 گیگ ترافیک ماهیانه

هاست دانلود | پلان نهم

1000000 مگ فضای وب
10000 گیگ ترافیک ماهیانه

Powered by WHMCompleteSolution

kiahost.com