هاست لینوکس ایران کیاهاست

یکی از پلن های زیر را انتخاب نمایید

هاست لینوکس ایران - پلن یک50 مگابایت فضا
1000 مگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس ایران - پلن دو200 مگابایت فضا
2000مگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس ایران - پلن سه300 مگ فضا
مگ ترافیک ماهیانه 3000

هاست لینوکس ایران - پلن چهار500 مگابایت فضا
ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران - پلن پنج1 گیگ فضا
ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران - پلن شش2 گیگ فضا
ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران - پلن هفت4 گیگ فضا
ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران - پلن هشت8 گیگ فضا
ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران - پلن نهمفضا نامحدود
ترافیک نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution

kiahost.com