logo

میزبانی سرور مشتری

یکی از امکانات کارآمدی که کیاهاست در مرکز داده اختصاصی خود در شهر شیراز به وجود آورده است میزبانی سرور مشتری و امکان اشتراک فضا برای موسسات و سازمان‌های بزرگ است. با استفاده از این امکانات، سازمان‌ها و موسسات برای ارایه اطلاعات خود ، می‌توانند بسته به نیاز خود یک یا چند سرور متعلق به خود را در مرکز داده‌ انحصاری کیاهاست مورد استفاده قرار دهند.
استفاده از خدمات یک مرکز داده‌ی ایمن، بهترین راه برای بهره‌مندی از مزایای سرورهای مرکزی است. در مراکز داده می‌توان با بهره‌گیری از فضای مجهز به امکانات پیشرفته امنیتی، تهویه هوا و کنترل رطوبت، فضاهای اختصاصی برای قرارگیری سرورها، سیستم‌های پیش‌گیری از آتش‌سوزی، و … از قرار گرفتن سرورها در مکانی مناسب اطمینان حاصل کرد. افزون بر این، مراکز داده می‌توانند امنیت اطلاعاتی سرورها را تا حد بسیار زیادی تضمین کنند. در قسمت ذیل لیست قیمت میزبانی سرور مشتری را مشاهده می نمایید.

کولوکیشن
پلن اولپلن دومپلن سومپلن چهارمپلن پنجم
فضای رک1 یونیت2 یونیت3 یونیت4 یونیت5 یونیت
برق1 آمپر2 آمپر3 آمپر4 آمپر5 آمپر
ترافیک600 گیگ1000 گیگ2000 گیگ4000 گیگ8000 گیگ
سایر امکاناتبا درخواستبا درخواستبا درخواستبا درخواستبا درخواست
قیمت ماهیانه150,000 تومان200,000 تومان400,000 تومان600,000 تومان900,000 تومان
تعداد آی پیبا درخواستبا درخواستبا درخواستبا درخواستبا درخواست
محل دیتاسنترایران / شیرازایران / شیرازایران / شیرازایران / شیرازایران / شیراز
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش

 

kiahost.com
kiahost.com
kiahost.com
kiahost.com
kiahost.com
kiahost.com
kiahost.com